Menu Zamknij

Fundusze Europejskie
 

Firma F.P.H.U ARAGO Zbigniew Kostecki realizuje projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:


Wykonanie badań dotyczących zgodności z normą dla zestawu produktów służących do termomodernizacji budynków.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań potwierdzających zgodność z obowiązującymi normami dla produktów wchodzących w skład zestawu produktów służących do prac termomodernizacyjnych budynków.

Efektem projektu będzie wprowadzenie do sprzedaży grupy pięciu innowacyjnych produktów (zapraw tynkarskich i wylewek) służących do prowadzenie prac termomodernizacyjnych budynków

Wartość projektu: 31 300,00

Dofinansowanie projektu z UE: 26 605,00


Wykonanie badań dotyczących zgodności z normami dla klejów do płytek ceramicznych, gresu i klinkieru oraz cementowej i dyspersyjnej mas uszczelniających (hydroizolacji).

Celem projektu jest rozszerzenie gamy oferowanych produktów systemu ARAGO CALOR o nowe, zgodne z normą, produkty.

Dofinansowanie projektu z UE: 20 960,00 PLN


Prace badawcze zlecone przez Arago związane z wdrożeniem do produkcji nowego systemu dociepleń budynków

Celem projektu jest wykonanie badań przemysłowych mających na celu potwierdzenie właściwości użytkowych nowoopracowanych receptur tynków, gruntów i klejów oraz weryfikacja stałości właściwości użytkowych tych produktów.

Efektem przeprowadzonego projektu będzie wprowadzenie do sprzedaży kompleksowego systemu ociepleń budynków.

 

Wartość projektu: 60 900,00 PLN       

Dofinansowanie projektu z UE: 54 810 PLN

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.
Zamówienie dotyczy przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, obejmujących prace rozwojowe oceniające przydatność systemu dociepleń budynków do zamierzonego celu, w szczególności weryfikacja zgodności z wytycznymi europejskich aprobat technicznych ETAG 004.

zapytanie ofertowe

wybór oferenta