Menu Zamknij

Zaprawa tynkarska wapienno-cementowa drobna MK-2
Sucho mieszana drobnoziarnista zaprawa tynkarska na bazie wodorotlenku wapnia, cementu portlandzkiego, piasku naturalnego oraz dodatków uplastyczniających i polepszających wyrób. Zawiera lekkie kruszywo perlitowe poprawiające właściwości obróbki tynku.

Zaprawa ta jest alternatywą dla wszystkich zapraw zawierających gips. Roztarta daje przyjemną białą powierzchnię. Produkowana jest z surowców naturalnych i z tego względu stwarza dobre warunki klimatyczne mieszkania. Przeznaczona do stosowania na ściany wewnętrzne i stropy. Do użycia na miękkich i silnie porowatych podłożach.
Zaprawa przeznaczona do nakładania ręcznego i mechanicznego.


Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1:2010
Proporcje mieszanki: 0,23 – 0,26 l wody/1 kg zaprawy
Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do + 25 °C
Zalecana grubość tynku: 5-15 mm
Zużycie: 12,5 kg/m2/cm
Gęstość: 1400 -1450 kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS II
Przyczepność i symbol modelu pęknięcia: >= 0,3 N/mm2 – FP:B
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W0
Współczynnik przewodzenia ciepła <= 0,47 W/m K (wartość tabelaryczna)
Reakcja na ogień: Klasa A1


Karta charakterystyki

Karta techniczna

Deklaracja zgodności

Deklaracja właściwości użytkowych