Menu Zamknij

Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna MK-1
Sucho mieszana zaprawa tynkarska na bazie cementu portlandzkiego, wapna hydratyzowanego, piasku naturalnego oraz dodatków uplastyczniających i polepszających wyrób.
Zalecany do wykonania tynków podkładowych pod tynki szlachetne.
Zawiera lekkie kruszywo perlitowe poprawiające właściwości obróbki tynku. Zaprawa przeznaczona do wykonywania dwuwarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków (również stropy). Do użycia na miękkich i silnie porowatych podłożach typu cegła porowata, pustak porowaty, beton komórkowy, beton szalowany, piaskowiec oraz jako tynk podkładowy pod tynki ozdobne i farby lub jako tynk naprawczy.
Zaprawa przeznaczona do nakładania ręcznego i mechanicznego.


Wyrób zgodny z normą 998-1
Proporcje mieszanki: 0,23 – 0,24 l wody/1 kg zaprawy
Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do + 25°C
Minimalna grubość tynku: 10 mm
Zużycie: 14 kg/m2/cm
Gęstość: 1300 -1350 kg/m3
Reakcja na ogień: Klasa A1
Wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS II
Współczynnik przewodzenia ciepła <= 0,47 W/m K
Przyczepność i symbol modelu pęknięcia: >= 0,3 N/mm2 – FP:B
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W0


Karta charakterystyki

Karta techniczna

Deklaracja zgodności

Deklaracja właściwości użytkowych