Menu Close

European union funds
 

Firma F.P.H.U ARAGO Zbigniew Kostecki realizuje projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:


Modernizacja energetyczna przedsiębiorstwa

Celem projektu jest przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej przedsiębiorstwa poprzez:

  1. Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła, co zostanie osiągnięte dzięki wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachu oraz wymianie okien, świetlików i bram tak aby osiągnąć zapewnić współczynnik przenikania ciepła na poziomie wskazanym w przeprowadzonym audycie.
  2. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej zostanie osiągnięte dzięki wymianie posiadanych opraw oświetleniowych (w pomieszczeniach biurowych i na hali produkcyjnej) na LED nowej generacji.
  3. Montaż OZE, tj. instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,4 kW, która w całości zostanie zużyta na potrzeby własnej.
  4. Wymiana istniejącego źródła ciepła tj. pieca węglowego na system centralnego ogrzewania zasilanego gazowym kotłem kondensacyjnym.
  5. Wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie w postaci czujników naściennych, zastosowanie inteligentnego sterownika z wyświetlaczem dotykowym, rozdzielaczem sygnału sterującego oraz zawory do kontroli przepływu czynnika grzewczego.
  6. Zmniejszenie zużycia wody dzięki zastosowaniu wysokosprawnych perlatorów, które pozwolą o zmniejszenie zużycia wody o 25%.

Efektem projektu będzie:

– obniżenie zużycia energii elektrycznej
– zmniejszenie strat ciepła
– redukcja emisji:

CO2 redukcja o 86,7%
SO2 redukcja o 99,6%
NOx redukcja o 91,5%
Pyły PM 2,5 redukcja 99,9%
Pyły PM 10 redukcja 99,9%
B-a-P (odpady radioaktywne) redukcja 100%

Wartość projektu: 454 630,54

Dofinansowanie projektu z UE: 362 904,43


Wykonanie badań dotyczących zgodności z normą dla zestawu produktów służących do termomodernizacji budynków.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań potwierdzających zgodność z obowiązującymi normami dla produktów wchodzących w skład zestawu produktów służących do prac termomodernizacyjnych budynków.

Efektem projektu będzie wprowadzenie do sprzedaży grupy pięciu innowacyjnych produktów (zapraw tynkarskich i wylewek) służących do prowadzenie prac termomodernizacyjnych budynków

Wartość projektu: 31 300,00

Dofinansowanie projektu z UE: 26 605,00


Wykonanie badań dotyczących zgodności z normami dla klejów do płytek ceramicznych, gresu i klinkieru oraz cementowej i dyspersyjnej mas uszczelniających (hydroizolacji).

Celem projektu jest rozszerzenie gamy oferowanych produktów systemu ARAGO CALOR o nowe, zgodne z normą, produkty.

Dofinansowanie projektu z UE: 20 960,00 PLN


Prace badawcze zlecone przez Arago związane z wdrożeniem do produkcji nowego systemu dociepleń budynków

Celem projektu jest wykonanie badań przemysłowych mających na celu potwierdzenie właściwości użytkowych nowoopracowanych receptur tynków, gruntów i klejów oraz weryfikacja stałości właściwości użytkowych tych produktów.

Efektem przeprowadzonego projektu będzie wprowadzenie do sprzedaży kompleksowego systemu ociepleń budynków.

 

Wartość projektu: 60 900,00 PLN       

Dofinansowanie projektu z UE: 54 810 PLN

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.
Zamówienie dotyczy przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, obejmujących prace rozwojowe oceniające przydatność systemu dociepleń budynków do zamierzonego celu, w szczególności weryfikacja zgodności z wytycznymi europejskich aprobat technicznych ETAG 004.

zapytanie ofertowe

wybór oferenta